דלג לתוכן עיקרי
טרם התקבלה החלטת ועדה עדכון אחרון: 10/01/2016

אגף רישוי ברת"א עוסק ברישוי אישי של כל עובדי הטיס עפ"י תקנות הטיס התשמ"א 1981. הוכחת הידע המקצועי מתבצעת ברובהפרסום כוונה להתקשרות

משרד התחבורה ←

שטיין אדוארד
שירותי יעוץ לניהול שירותי ניהול יעוץ ומנהל
עד כה שולמו 16% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪83,784

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

575186

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
ספק/יםהיקף ההתקשרותסה״כ ביצוע
שטיין אדוארד 83,784₪12,692₪

הזוכים במכרז

שטיין אדוארד עד כה שולם:12,692₪מתוך סכום המכרז:83,784₪
31/03/2016תשלום של ₪12,692, 15% מהסכום
28/01/2016תאריך אחרון להגשת השגות