דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 30/12/2015 דיווח ראשון: 01/10/2014

הרחבת התקשרות עם חברות נכסי יונתן בע"מ לקבלת שירותי ניקיון בניין רד הר חוצביםהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

ניהול נכסים שירותי יעוץ לניהול שירותי יעוץ משפטי שירותי כוח אדם שירותי ניהול יעוץ ומנהל
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪3,773

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

574765

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 14ב - מכרז מרכזימכרז הנערך מטעם החשב הכללי בעבור המשרדים. ​לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 14ב - מכרז מרכזימכרז הנערך מטעם החשב הכללי בעבור המשרדים. ​לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
31/12/2015תום תקופת ההתקשרות
01/10/2014תחילת תקופת התקשרות