דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 27/12/2015 דיווח ראשון: 01/01/2016

פניה להרחבת התקשרות עם חניון מגדל הנביאים במסגרת הסדר חניה לאנשים עם מוגבלות הבאים לקבל שירות במשרדי הממשלה.התקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

משרד האוצר ←

מגדל הנביאים בעמ

שירותי חניה

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

574403

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(4)(ב)(1) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(4)(ב)(1) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות
31/12/2016תום תקופת ההתקשרות
01/01/2016תחילת תקופת התקשרות