דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 21/12/2015 דיווח ראשון: 24/12/2015

1560812התקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

משרד הבינוי והשיכון ←

פרייברג מהנדסים (2004) בע״מ

שירותי בנייה ואחזקת מבנים
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪356,596

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

573976

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(4)(ב)(2) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(4)(ב)(2) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות
31/12/2020תום תקופת ההתקשרות
24/12/2015תחילת תקופת התקשרות