דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 09/12/2015 דיווח ראשון: 01/01/2016

קורס ניהול פרוייקטיםהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

שירותים צבוריים (חשמל גז מים) שירותים למגזר הצבורי שירותי תקשורת
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪1

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

572920

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(4)(ב)(1) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(4)(ב)(1) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות
31/07/2016תום תקופת ההתקשרות
01/01/2016תחילת תקופת התקשרות