דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 24/11/2015 דיווח ראשון: 01/01/2016

מועדון חברתי לשיקום-"תיאטרון דן אבשלום"התקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

שירותי בריאות שירותי טיפול בריאותי שירותי מזון בריאותי שירותי רופאים מומחים
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪186,514

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

572292

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
31/12/2016תום תקופת ההתקשרות
01/01/2016תחילת תקופת התקשרות