דלג לתוכן עיקרי
התקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר /  התקשרות מאושרת (עדכון אחרון: לפני 8 שנים)
שולמו עד כההסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪317,594שהם65%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

תכנון קונסטרוקציה לאלמנטים בשצפ"ים לאתרים A+B

משרד הבינוי והשיכון ← שפרן יעקב

490,320

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

572079

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 5א(ב)(1) - התקשרות עם מתכננים - בחירה ממאגר מתכננים

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 5א(ב)(1) - התקשרות עם מתכננים - בחירה ממאגר מתכננים
ספק/יםהיקף ההתקשרותסה״כ ביצוע
שפרן יעקב 490,320₪317,594₪

הזוכים במכרז

שפרן יעקב עד כה שולם:317,594₪מתוך סכום המכרז:490,320₪
10/11/2021תום תקופת ההתקשרות
31/12/2018תשלום של ₪317,594, 65% מהסכום
30/09/2018תשלום של ₪354,762, 72% מהסכום
30/06/2018תשלום של ₪354,762, 72% מהסכום
31/03/2018תשלום של ₪337,240, 69% מהסכום
31/12/2017תשלום של ₪259,365, 53% מהסכום
30/09/2017תשלום של ₪237,996, 49% מהסכום
30/06/2017תשלום של ₪156,043, 32% מהסכום
31/03/2017תשלום של ₪156,043, 32% מהסכום
31/12/2016תשלום של ₪144,867, 30% מהסכום
30/09/2016תשלום של ₪72,434, 15% מהסכום
30/06/2016תשלום של ₪72,434, 15% מהסכום
31/03/2016תשלום של ₪0, 0% מהסכום
31/12/2015תשלום של ₪0, 0% מהסכום
25/11/2015תחילת תקופת התקשרות