דלג לתוכן עיקרי
טרם התקבלה החלטת ועדה עדכון אחרון: 16/11/2015

כוונת המשרד להתקשר עם 5 מפקחים לצורך עבודת פיקוח בשנה השמינית לשמיטה - פיקוח בשטחי גידול, בתי אריזה, מרלוגי"ם,פרסום כוונה להתקשרות

המשרד לשירותי דת ←

שירותי יעוץ לניהול שירותי כוח אדם

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

571789

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
29/11/2015תאריך אחרון להגשת השגות