דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 17/11/2015 דיווח ראשון: 30/11/2015

הכנת תכנית בינוי למכרז אזרחי, 24 דונםהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

משרד הבינוי והשיכון ←

חדד ח. מהנדסים בע״מ

שירותי בנייה ואחזקת מבנים
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪125,342

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

571503

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(4)(ב)(3) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(4)(ב)(3) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות
30/12/2021תום תקופת ההתקשרות
30/11/2015תחילת תקופת התקשרות