דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 02/11/2015 דיווח ראשון: 26/10/2015

תמיכה תמיכה ממשלתית היא סיוע, בכסף ובשווה כסף, שממשלת ישראל מעבירה לגורמים חוץ ממשלתיים. במטרה לסייע במימון פעילות אשר היא מעוניינת לעודד את קיומה ואשר משרתת את אוכלוסייתה.לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זובשירותי IDMS לשנת 2016התקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

המרכז הרפואי שיבא תה"ש ←

נס א.ט. בע״מ

יחידות אחסון נתונים מדפסות מחשבים מחשוב ותקשורת מכשירי תקשורת ואביזרים מסכי מחשב ציוד נלווה למחשוב ציוד תקשורת מולטימדיה ו- DataVoice רכיבים לטכנולוגיות מידע ושידור שרתים תוכנות
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪99,450

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

571065

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
26/10/2016תום תקופת ההתקשרות
26/10/2015תחילת תקופת התקשרות