דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 28/10/2015 דיווח ראשון: 30/11/2015

רה תכנון לכביש 7, בוצעו תשתיות וכביש לא נסלל ויש לתכנן הכביש וקווי מים וביוב לאורך הכביש, כמו כן עבר זמן רב מההתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

משרד הבינוי והשיכון ←

י. לבל מהנדסים יועצים בע״מ

שירותי בנייה ואחזקת מבנים
עד כה שולמו 91% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪26,192

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

570890

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(4)(ב)(1) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(4)(ב)(1) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות
ספק/יםהיקף ההתקשרותסה״כ ביצוע
י. לבל מהנדסים יועצים בע״מ 39,287₪23,682₪

הזוכים במכרז

י. לבל מהנדסים יועצים בע״מ עד כה שולם:23,682₪מתוך סכום המכרז:39,287₪
30/06/2023תשלום של ₪23,682, 90% מהסכום
31/03/2023תשלום של ₪23,682, 90% מהסכום
31/12/2022תשלום של ₪23,682, 90% מהסכום
30/09/2022תשלום של ₪11,841, 45% מהסכום
30/06/2022תשלום של ₪11,841, 45% מהסכום
31/03/2022תשלום של ₪11,841, 45% מהסכום
31/12/2021תשלום של ₪11,841, 45% מהסכום
30/09/2021תשלום של ₪11,841, 45% מהסכום
30/06/2021תשלום של ₪11,841, 45% מהסכום
31/03/2021תשלום של ₪11,841, 45% מהסכום
31/12/2020תשלום של ₪11,841, 45% מהסכום
30/09/2020תשלום של ₪11,841, 45% מהסכום
30/06/2020תשלום של ₪11,841, 45% מהסכום
31/03/2020תשלום של ₪11,841, 45% מהסכום
31/12/2019תשלום של ₪11,841, 45% מהסכום
30/09/2019תשלום של ₪11,841, 45% מהסכום
30/06/2019תשלום של ₪11,841, 45% מהסכום
31/03/2019תשלום של ₪11,841, 45% מהסכום
31/12/2018תשלום של ₪11,841, 45% מהסכום
30/09/2018תשלום של ₪11,841, 45% מהסכום
30/06/2018תשלום של ₪3,057, 12% מהסכום
31/03/2018תשלום של ₪3,057, 12% מהסכום
31/12/2017תשלום של ₪3,057, 12% מהסכום
30/09/2017תשלום של ₪0, 0% מהסכום
30/06/2017תשלום של ₪0, 0% מהסכום
31/03/2017תשלום של ₪0, 0% מהסכום
31/12/2016תשלום של ₪0, 0% מהסכום
30/12/2016תום תקופת ההתקשרות
30/09/2016תשלום של ₪0, 0% מהסכום
30/06/2016תשלום של ₪0, 0% מהסכום
31/03/2016תשלום של ₪0, 0% מהסכום
31/12/2015תשלום של ₪0, 0% מהסכום
30/11/2015תחילת תקופת התקשרות