דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 20/04/2005 דיווח ראשון: 15/03/2021

טכנולוגי החדשה לאחסון ממושך של ענבי מאכלהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

משרד החקלאות ופיתוח הכפר ←

עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪60,000

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

5708

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 5(א)(2) + 5(ג)(1) - יחסי אמון מיוחדים - פניה תחרותית לק

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 5(א)(2) + 5(ג)(1) - יחסי אמון מיוחדים - פניה תחרותית לק