דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 27/10/2015 דיווח ראשון: 31/10/2015

התקשרות עם יועץ בטיחות ש. נתנאל מהנדסים יועצים בע"מ בפרויקט שיפוץ מח' א' סגורה - המרכז לבריאות הנפש כפר שאולהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

שירותי בנייה ואחזקת מבנים
עד כה שולמו 24% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪51,480

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

570796

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 5א(ב)(1) - התקשרות עם מתכננים - בחירה ממאגר מתכננים

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 5א(ב)(1) - התקשרות עם מתכננים - בחירה ממאגר מתכננים
ספק/יםהיקף ההתקשרותסה״כ ביצוע
ש. נתנאל מהנדסים יועצים בע״מ 92,430₪12,283₪

הזוכים במכרז

ש. נתנאל מהנדסים יועצים בע״מ עד כה שולם:12,283₪מתוך סכום המכרז:92,430₪
31/12/2020תשלום של ₪12,283, 24% מהסכום
30/09/2020תשלום של ₪12,283, 24% מהסכום
31/12/2019תשלום של ₪12,283, 24% מהסכום
31/10/2019תום תקופת ההתקשרות
30/09/2019תשלום של ₪6,141, 12% מהסכום
30/06/2019תשלום של ₪6,141, 12% מהסכום
31/03/2019תשלום של ₪6,141, 12% מהסכום
31/12/2018תשלום של ₪6,141, 12% מהסכום
30/09/2018תשלום של ₪6,141, 12% מהסכום
30/06/2018תשלום של ₪6,141, 12% מהסכום
31/03/2018תשלום של ₪6,141, 12% מהסכום
31/12/2017תשלום של ₪0, 0% מהסכום
31/10/2015תחילת תקופת התקשרות