דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 22/10/2015 דיווח ראשון: 01/11/2015

ייעודה של רת"א הוא לפעול להשגת רמת בטיחות גבוהה בענף התעופה, לקידום תעופה יעילה ולקידום התעופה בישראל. לשם זה,התקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

כיתות הדרכה שירותי חינוך והכשרה שרותי חינוך מיוחדים
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪47,200

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

570626

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
30/11/2015תום תקופת ההתקשרות
01/11/2015תחילת תקופת התקשרות