דלג לתוכן עיקרי
טרם התקבלה החלטת ועדה עדכון אחרון: 18/10/2015

התקשרות עם מחב"א- מרכז חישובים בינאוניברסיטאים לרכישת עיתונות אלקטרונית מקוונת.פרסום כוונה להתקשרות

שירותי הנדסה מיקצועים טכנולוגיית הייצור שירותי מחקר הנדסה וטכנולוגיה שירותי מיחשוב

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

570383

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
04/11/2015תאריך אחרון להגשת השגות