דלג לתוכן עיקרי
התקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר /  התקשרות מאושרת (עדכון אחרון: לפני 9 שנים)
שולמו עד כההסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪13,355שהם28%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

מדידות - פירוק חוזה סל 1278498

משרד הבינוי והשיכון ← מ.ל. סנה מדידות והנדסה בע״מ

49,203

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

570141

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(4)(ב)(3) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(4)(ב)(3) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות
ספק/יםהיקף ההתקשרותסה״כ ביצוע
מ.ל. סנה מדידות והנדסה בע״מ 88,191₪13,355₪

הזוכים במכרז

מ.ל. סנה מדידות והנדסה בע״מ עד כה שולם:13,355₪מתוך סכום המכרז:88,191₪
30/09/2022תשלום של ₪13,355, 27% מהסכום
30/06/2022תשלום של ₪13,355, 27% מהסכום
31/03/2022תשלום של ₪13,355, 27% מהסכום
31/12/2021תשלום של ₪13,355, 27% מהסכום
30/12/2021תום תקופת ההתקשרות
30/09/2021תשלום של ₪13,355, 27% מהסכום
30/06/2021תשלום של ₪13,355, 27% מהסכום
31/03/2021תשלום של ₪13,355, 27% מהסכום
31/12/2020תשלום של ₪13,355, 27% מהסכום
30/09/2020תשלום של ₪13,355, 27% מהסכום
30/06/2020תשלום של ₪13,355, 27% מהסכום
31/03/2020תשלום של ₪13,355, 27% מהסכום
31/12/2019תשלום של ₪13,355, 27% מהסכום
30/09/2019תשלום של ₪13,355, 27% מהסכום
30/06/2019תשלום של ₪13,355, 27% מהסכום
31/03/2019תשלום של ₪13,355, 27% מהסכום
31/12/2018תשלום של ₪13,355, 27% מהסכום
30/09/2018תשלום של ₪13,355, 27% מהסכום
30/06/2018תשלום של ₪13,355, 27% מהסכום
31/03/2018תשלום של ₪13,355, 27% מהסכום
31/12/2017תשלום של ₪13,355, 27% מהסכום
30/09/2017תשלום של ₪13,355, 27% מהסכום
30/06/2017תשלום של ₪13,355, 27% מהסכום
31/03/2017תשלום של ₪13,355, 27% מהסכום
31/12/2016תשלום של ₪13,355, 27% מהסכום
30/09/2016תשלום של ₪13,355, 27% מהסכום
30/06/2016תשלום של ₪13,355, 27% מהסכום
31/03/2016תשלום של ₪0, 0% מהסכום
31/12/2015תשלום של ₪0, 0% מהסכום
30/10/2015תחילת תקופת התקשרות