דלג לתוכן עיקרי
התקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר /  התקשרות מאושרת (עדכון אחרון: לפני 9 שנים)
שולמו עד כההסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪390,913שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

רה תכנון שטחים חומים בתב"ע המאושרת לפי דרישת ועדה מיוחדת להגדיל צפיפות

משרד הבינוי והשיכון ← אמי - מתום מהנדסים ויועצים בע״מ

390,913

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

569037

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(4)(ב)(3) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(4)(ב)(3) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות
ספק/יםהיקף ההתקשרותסה״כ ביצוע
אמי - מתום מהנדסים ויועצים בע״מ 522,331₪390,913₪

הזוכים במכרז

אמי - מתום מהנדסים ויועצים בע״מ עד כה שולם:390,913₪מתוך סכום המכרז:522,331₪
28/07/2021תום תקופת ההתקשרות
30/09/2020תשלום של ₪390,913, 100% מהסכום
30/06/2019תשלום של ₪390,913, 100% מהסכום
31/03/2019תשלום של ₪390,913, 100% מהסכום
31/12/2018תשלום של ₪260,609, 67% מהסכום
30/09/2018תשלום של ₪260,609, 67% מהסכום
30/06/2018תשלום של ₪260,609, 67% מהסכום
31/03/2018תשלום של ₪260,609, 67% מהסכום
31/12/2017תשלום של ₪260,609, 67% מהסכום
30/09/2017תשלום של ₪260,609, 67% מהסכום
30/06/2017תשלום של ₪260,609, 67% מהסכום
31/03/2017תשלום של ₪260,609, 67% מהסכום
31/12/2016תשלום של ₪130,304, 33% מהסכום
30/09/2016תשלום של ₪130,304, 33% מהסכום
30/06/2016תשלום של ₪0, 0% מהסכום
31/03/2016תשלום של ₪0, 0% מהסכום
31/12/2015תשלום של ₪0, 0% מהסכום
01/09/2015תחילת תקופת התקשרות