דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 11/08/2015 דיווח ראשון: 28/04/2015

ערככת יום עיון בנושא משפחה במחשבה תחילה בהנחייית גב' אילנה שנירהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

רשות מקרקעי ישראל ←

וייסבורט עינת
שירותים צבוריים (חשמל גז מים) שירותים למגזר הצבורי שירותי תקשורת שירותי רווחה נסיעות שירותי סוכני נסיעות שירותי ניהול יעוץ ומנהל שירותי מלון וכנסים שירותי כוח אדם שירותי יעוץ משפטי שירותי יעוץ לניהול שירותי הפקת אירועים ניהול נכסים
עד כה שולמו 100% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪42,538

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

568750

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(11) - שירותים או טובין שעניינם תרבות, אמנות, בידור או

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(11) - שירותים או טובין שעניינם תרבות, אמנות, בידור או
ספק/יםהיקף ההתקשרותסה״כ ביצוע
וייסבורט עינת 42,538₪42,538₪

הזוכים במכרז

וייסבורט עינת עד כה שולם:42,538₪מתוך סכום המכרז:42,538₪
30/04/2017תום תקופת ההתקשרות
31/12/2015תשלום של ₪42,538, 100% מהסכום
28/04/2015תחילת תקופת התקשרות