דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 09/07/2015 דיווח ראשון: 01/07/2015

אישור להתקשרות עם מועצה מקומית מטה בנימין, התקשרות של משרד התרבות והספורט עם רשויות מקומיות קיום פעילויות קיץהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

משרד התרבות והספורט ←

מ. א. מטה בנימין

שירותי יעוץ לניהול
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪500,000

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

567674

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(16) - רשות מקומית

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(16) - רשות מקומית
31/10/2015תום תקופת ההתקשרות
01/07/2015תחילת תקופת התקשרות