דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 30/06/2015 דיווח ראשון: 30/06/2015

הרחבת התקשרות לשיפוץ מטבחון במשרדינו בעפולה כאשר המחיר הינו מחיר סביר ביחס למחירי המאגר המאוחדהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

נציבות מס הכנסה ←

יעקב מליח ״חי״ בע״מ

שירותי בנייה ואחזקת מבנים
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪8,830

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

567359

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(4)(ב)(1) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(4)(ב)(1) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות
30/10/2015תום תקופת ההתקשרות
30/06/2015תחילת תקופת התקשרות