דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 24/06/2015 דיווח ראשון: 08/06/2015

פריטים מתכלים למכשיר ASSISTהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

המרכז הרפואי שיבא תה"ש ←

א.מ.י. טכנולוגיות רפואיות בע״מ

ציוד רפואי
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪1,400,000

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

567187

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
08/06/2017תום תקופת ההתקשרות
08/06/2015תחילת תקופת התקשרות