דלג לתוכן עיקרי
התקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר /  התקשרות מאושרת (עדכון אחרון: לפני 9 שנים)
דיווח ראשון: 05/05/2015
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

התקשרות לצורך רכישת פעולות שיווק לקידום התיירות מסין לישראל

משרד התיירות ←

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

566095

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(4)(ב)(1) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(4)(ב)(1) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות
31/07/2015תום תקופת ההתקשרות
05/05/2015תחילת תקופת התקשרות