דלג לתוכן עיקרי
טרם התקבלה החלטת ועדה עדכון אחרון: 30/03/2015

התקשרות עם חברת ESI בע"מ לצורך ביצוע ת תחזוקה ותמיכה תמיכה ממשלתית היא סיוע, בכסף ובשווה כסף, שממשלת ישראל מעבירה לגורמים חוץ ממשלתיים. במטרה לסייע במימון פעילות אשר היא מעוניינת לעודד את קיומה ואשר משרתת את אוכלוסייתה.לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זובמוצרי LOGIST שנרכשו ע"י משרד החינוך, ופרסום כוונה להתקשרות

תוכנות
עד כה שולמו 100% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪611,147

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

565022

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
ספק/יםהיקף ההתקשרותסה״כ ביצוע
אי. אס. אי. מערכות מומחה תעשיות בע״מ 611,147₪611,147₪

הזוכים במכרז

אי. אס. אי. מערכות מומחה תעשיות בע״מ עד כה שולם:611,147₪מתוך סכום המכרז:611,147₪
31/12/2018תשלום של ₪611,147, 100% מהסכום
31/12/2017תשלום של ₪611,147, 100% מהסכום
26/04/2015תאריך אחרון להגשת השגות