דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 24/05/2016 דיווח ראשון: 15/03/2015

א. הסכם הזיכיון להפעלת הרכבת הקלה בירושלים מיום 12.06.2011 קובע חלוקת אחריות בין המדינה לבין הזכיין בנושא מערךהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

משרד התחבורה ←

עירית ירושלים

סדר וביטחון ציבורי שירותי ביטחון לאומי וסדר ציבורי שירותי שמירה ואבטחה
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪77,500,000

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

564241

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(4)(ב)(3) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(4)(ב)(3) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות
31/12/2017תום תקופת ההתקשרות
15/03/2015תחילת תקופת התקשרות