דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 18/02/2015 דיווח ראשון: 04/02/2015

אישור חידוש מנוי לשנת 2015 למאגרים "תקדין", "דינים ועוד" ברשמת המשרדהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

מוצרי דפוס והוצאה לאור
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪102,920

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

564053

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
31/12/2015תום תקופת ההתקשרות
04/02/2015תחילת תקופת התקשרות