דלג לתוכן עיקרי
בקשת פטור ממכרז /  טרום החלטת ועדה (עדכון אחרון: לפני 9 שנים)
דיווח ראשון: 08/03/2015
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

ספק יחיד הספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ (לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו) חברת ITAS אי טי איי אס שרותי טכנולוגיוה לתעשיה בע"מ לאספקת חלפים, חלקים ואביזרים למכונות במדפיס הממשלתי.

משרד האוצר - המדפיס הממשלתי ← איי.טי אי אס שרותי טכנולוגיה לתעשיה בע"מ

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

563959

הסתמכות על תקנה: 

התקשרות עם ספק יחיד הספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ (לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו)
אנשי קשר: רוני פרקין
31/05/2016תום תקופת ההתקשרות
08/03/2015תחילת תקופת התקשרות
05/03/2015תאריך אחרון להגשת השגות
15/02/2015צירוף קובץ: חוות דעת מקצועית
החשב הכללי רשאי לפרסם אחת לשנה הודעה ובה רשימת הספקים שאושרו כ"ספק יחיד הספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ (לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו)".. במקרים שבהם הספק עמו מעוניינת היחידה המזמינה להתקשר מופיע ברשימה, רשאית היחידה המזמינה להתקשר עמו ללא קיום הליך בחינת קיומם של ספקים. יכולים להציע שירות או מוצר דומה? פנו למנהל הרכש מינהל הרכש הממשלתי הינו גוף באגף החשב הכללי במשרד האוצר, האחראי על ביצוע רכש מרכזי, בגיבוש מדיניות לביצוע רכש במגזר הממשלתי ובסיוע לגופים ממשלתיים בביצוע ויישום מדיניות הרכש במשרדם. (לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו).
פרטים נוספים
ההתקשרות נבחנת כהתקשרות עם ספק יחיד הספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ (לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו) בתחום. האם אתם מציעים שירות רלוונטי או מכירים ספק/ים רלוונטיים? הירשמו להתראות על פרסומים דומים ו/או שתפו אותם.

קבצים מצורפים: 

לפני 9 שנים
חוות דעת מקצועית