דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 09/02/2015 דיווח ראשון: 01/02/2015

התקשרות עם חברת אלעד מערכות תוכנה בעמ לקבלת שירותי יעוץ מחשוב של מר עופר כהןהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

משרד האנרגיה ←

אלעד מערכות תוכנה בע״מ

שירותי ניהול יעוץ ומנהל שירותי כוח אדם שירותי יעוץ משפטי שירותי יעוץ לניהול ניהול נכסים
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪123,900

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

563765

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 14ב - מכרז מרכזימכרז הנערך מטעם החשב הכללי בעבור המשרדים. ​לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 14ב - מכרז מרכזימכרז הנערך מטעם החשב הכללי בעבור המשרדים. ​לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
30/06/2015תום תקופת ההתקשרות
01/02/2015תחילת תקופת התקשרות