דלג לתוכן עיקרי
התקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר /  התקשרות מאושרת (עדכון אחרון: לפני 9 שנים)
דיווח ראשון: 08/02/2015
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

הארכת התקשרות עם חברת מיכא"ל בע"מ לביצוע תוכנית מיכא"ל ל-10 קבוצות ללא תוספת תקציב, לאור הסברי היחידה כי בהתקש

משרד החינוך ← מיכא״ל שרותי ניהול וחינוך למצוינות (2002) בע״מ

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

563549

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(4)(ב)(1) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(4)(ב)(1) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות
30/04/2015תום תקופת ההתקשרות
08/02/2015תחילת תקופת התקשרות