דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 26/01/2015 דיווח ראשון: 01/05/2015

התקשרות עם חברת המשקם לרכישת תיקי עבודה בכריכות קרטון ועבודות הדפסה עבור יחידות המשרד.התקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

מוצרי דפוס והוצאה לאור מוצרי וחומרי נייר
עד כה שולמו 96% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪665,356

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

563398

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(5א) - חברה ממשלתית ש85% מעובדיה או יותר, זכאים לגימלה

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(5א) - חברה ממשלתית ש85% מעובדיה או יותר, זכאים לגימלה
ספק/יםהיקף ההתקשרותסה״כ ביצוע
חב המשקם לתעסוקת קשישים ובעלי כושר עבודה מוגבל בעמ 1,845,356₪633,714₪

הזוכים במכרז

חב המשקם לתעסוקת קשישים ובעלי כושר עבודה מוגבל בעמ עד כה שולם:633,714₪מתוך סכום המכרז:1,845,356₪
31/12/2018תשלום של ₪633,714, 95% מהסכום
30/06/2018תשלום של ₪633,714, 95% מהסכום
31/12/2017תשלום של ₪633,714, 95% מהסכום
30/09/2017תשלום של ₪633,714, 95% מהסכום
30/06/2017תשלום של ₪633,714, 95% מהסכום
31/03/2017תשלום של ₪633,714, 95% מהסכום
31/12/2016תשלום של ₪633,714, 95% מהסכום
30/09/2016תשלום של ₪616,036, 93% מהסכום
30/06/2016תשלום של ₪581,918, 87% מהסכום
30/04/2016תום תקופת ההתקשרות
31/03/2016תשלום של ₪342,297, 51% מהסכום
31/12/2015תשלום של ₪82,158, 12% מהסכום
01/05/2015תחילת תקופת התקשרות