דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 31/12/2014 דיווח ראשון: 01/01/2015

התקשרות עם הגן הטכנולוגי בירושלים בע"מ עבור קבלת שירותי חנייה לעובדי המשרדהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

רוה"מ ←

שירותים לכלי רכב
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪23,455

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

562706

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(4)(ב)(1) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(4)(ב)(1) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות
31/12/2015תום תקופת ההתקשרות
01/01/2015תחילת תקופת התקשרות