דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 15/12/2014 דיווח ראשון: 01/01/2015

הפעלת מועדון חברתי- תיאטרון דן אבשלוםהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

שירותי רופאים מומחים שירותי מזון בריאותי שירותי טיפול בריאותי שירותי בריאות
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪187,223

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

561826

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
31/12/2015תום תקופת ההתקשרות
01/01/2015תחילת תקופת התקשרות