דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 09/12/2014 דיווח ראשון: 20/12/2014

חריש - 1492800 - הכנת תב"ע להתחברות סטטורית לישוב חריש. למשרד שמורה הזכות להגדיל את ההתקשרות כ - 456,000 ש"חהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

משרד הבינוי והשיכון ←

ק.ן. הנדסה בע״מ

שירותי בנייה ואחזקת מבנים
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪47,146

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

561439

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 5א(ב)(1) - התקשרות עם מתכננים - בחירה ממאגר מתכננים

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 5א(ב)(1) - התקשרות עם מתכננים - בחירה ממאגר מתכננים
01/07/2018תום תקופת ההתקשרות
20/12/2014תחילת תקופת התקשרות