דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 24/05/2016 דיווח ראשון: 29/03/2015

המשך התקשרות עם חברת סינריוןהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

משרד הפנים ←

סינריון מערכות בע״מ

מחשוב ותקשורת שירותי ניהול יעוץ ומנהל
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪70,000

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

560704

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(4)(ב)(3) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(4)(ב)(3) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות
31/12/2015תום תקופת ההתקשרות
29/03/2015תחילת תקופת התקשרות