דלג לתוכן עיקרי
התקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר /  התקשרות מאושרת (עדכון אחרון: לפני 9 שנים)
שולמו עד כההסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪-שהם0%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

הארכת השכירות עבור הארכיב של אגף המכס והמע"מ בירושלים רקע

החשב הכללי הדיור הממשלתי ← אור רויאל השקעות בע״מ

509,522

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

560591

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(14א)(א) - זכויות במקרקעין-מיקום מיוחד או תכונה ייחודי

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(14א)(א) - זכויות במקרקעין-מיקום מיוחד או תכונה ייחודי
31/03/2017תום תקופת ההתקשרות
01/04/2015תחילת תקופת התקשרות