דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 25/11/2014 דיווח ראשון: 25/11/2014

התקשרות עם קו בנוף אדר' נוף בע"מ בתחום אדריכלות פיתוח גנים ונוף-לפרוייקט הכנת נספח עצים לתב"ע באיתניםהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

שירותי בנייה ואחזקת מבנים
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪236,000

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

560527

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 5(א)(1) + 5(ג)(2) - התקשרות הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 5(א)(1) + 5(ג)(2) - התקשרות הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים
24/11/2016תום תקופת ההתקשרות
25/11/2014תחילת תקופת התקשרות