דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 04/11/2014 דיווח ראשון: 30/11/2014

חריש נדרשים סעיפי בנוי עבור אדריכל נוף למבנה חדש. התקשורת כללת את כל סעיפי העבודה, לא תהיינה הגדול נוספות בגיהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

שירותי בנייה ואחזקת מבנים
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪2,908

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

559405

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(4)(ב)(1) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(4)(ב)(1) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות
31/07/2019תום תקופת ההתקשרות
30/11/2014תחילת תקופת התקשרות