דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 30/10/2014 דיווח ראשון: 01/09/2014

התקשרות עם חברת Lim Center Marriot, פולין לצורך שכירת שטח ללשכת משרד התיירות בפולין.התקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

משרד התיירות ←

החכרת / השכרת קרקע
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪138,174

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

559243

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(31)(א) - התקשרות עם ספק חוץ - טובי חוץ

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(31)(א) - התקשרות עם ספק חוץ - טובי חוץ
31/08/2019תום תקופת ההתקשרות
01/09/2014תחילת תקופת התקשרות