דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 05/10/2014 דיווח ראשון: 23/09/2014

הארכת התקשרות ללא תוספת כספית לרכישת מערכת ליזימטרים וסנסורים (עדכון החלטה)התקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

מנהל המחקר החקלאי ←

פלנט אריי בע״מ

ציוד מעבדה מדידה ואביזרים נלווים

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

558213

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(4)(ב)(1) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(4)(ב)(1) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות
31/12/2015תום תקופת ההתקשרות
23/09/2014תחילת תקופת התקשרות