דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 05/10/2014 דיווח ראשון: 20/09/2014

תכנון פיתוח עבור 480 יח"ד בעופרים ויינבך - בעקבות חידוש התכנון משנת 90 כאשר הוקפא התכנון בעופרים כעת מבוקד חידהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

משרד הבינוי והשיכון ←

איזי בלנק אדרכלי נוף בע״מ

שירותי בנייה ואחזקת מבנים
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪291,244

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

557882

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(4)(ב)(3) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(4)(ב)(3) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות
17/08/2020תום תקופת ההתקשרות
20/09/2014תחילת תקופת התקשרות