דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 11/09/2014 דיווח ראשון: 12/09/2014

התקשרות עם אשת טורס לצורך ביצוע השתלמות עובדים בירושלים.התקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

מ. החינוך-חינוך התיישבותי ←

אשת - ארגון שרותי תיירות בע״מ

שירותי רווחה נסיעות שירותי סוכני נסיעות שירותי מלון וכנסים שירותי הפקת אירועים
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪75,240

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

557691

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(11) - שירותים או טובין שעניינם תרבות, אמנות, בידור או

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(11) - שירותים או טובין שעניינם תרבות, אמנות, בידור או
31/12/2014תום תקופת ההתקשרות
12/09/2014תחילת תקופת התקשרות