דלג לתוכן עיקרי
טרם התקבלה החלטת ועדה עדכון אחרון: 01/09/2014

התקשרות עם חברת מתאל לצורך הספקת חלקי חילןף למערכות כיבוי אש בכפרפרסום כוונה להתקשרות

מ. החינוך-חינוך התיישבותי ←

מ. ת. א. ל. קפלן חיים בע״מ

הגנה מפני אש נשק קל ותחמושת ציוד אבטחה מעקב ואיתור ציוד בטחון ובטיחות ציוד בטיחות ומיגון

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

557270

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
15/09/2014תאריך אחרון להגשת השגות