דלג לתוכן עיקרי
התקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר /  התקשרות מאושרת (עדכון אחרון: לפני 10 שנים)
שולמו עד כההסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪60,119שהם98%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

התקשרות עם עמותת הפועל -מרחב ירושלים או מי מטעמה לטובת כנס רכזים ,דמי הרשמה לעונת המשחקים 2014-2015 והשתתפות ב

רשות האכיפה והגבייה ← כנפי משק תור בע״מ +1

61,373

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

557248

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחיד הספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ (לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו)

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחיד הספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ (לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו)
ספק/יםהיקף ההתקשרותסה״כ ביצוע
כנפי משק תור בע״מ 46,398₪45,144₪ (76% בהתקשרות בודדת)
הפועל _ המחלקה לספורט במקומות העבודה - ירושלים (ע"ר) 114,975₪14,975₪ (25% ב-4 התקשרויות)
סך הכל61,373₪60,119₪100%

הזוכים במכרז

כנפי משק תור בע״מ עד כה שולם:45,144₪ (76% בהתקשרות בודדת) מתוך סכום המכרז:46,398₪
הפועל _ המחלקה לספורט במקומות העבודה - ירושלים (ע"ר) עד כה שולם:14,975₪ (25% ב-4 התקשרויות) מתוך סכום המכרז:114,975₪
31/03/2020תשלום של ₪60,119, 98% מהסכום
30/09/2019תשלום של ₪60,119, 98% מהסכום
30/06/2019תשלום של ₪60,119, 98% מהסכום
31/03/2019תשלום של ₪60,119, 98% מהסכום
31/12/2018תשלום של ₪60,119, 98% מהסכום
30/09/2018תשלום של ₪60,119, 98% מהסכום
30/06/2018תשלום של ₪60,119, 98% מהסכום
31/03/2018תשלום של ₪60,119, 98% מהסכום
31/12/2017תשלום של ₪60,119, 98% מהסכום
30/09/2017תשלום של ₪60,119, 98% מהסכום
30/06/2017תשלום של ₪60,119, 98% מהסכום
31/12/2016תשלום של ₪50,544, 82% מהסכום
31/03/2016תשלום של ₪50,544, 82% מהסכום
31/12/2015תשלום של ₪50,544, 82% מהסכום
31/12/2015תום תקופת ההתקשרות
01/09/2014תחילת תקופת התקשרות