דלג לתוכן עיקרי
טרם התקבלה החלטת ועדה עדכון אחרון: 17/08/2014

התקשרות עם חברת חשמל כספיק יחיד - להעתקת ארון חשמל באזור תעשייה ישן בנצרתפרסום כוונה להתקשרות

משרד הכלכלה והתעשייה ←

חברת החשמל לישראל בעמ

קופסאות חשמל אביזרי סעף מתגים ממסרים ולוחות בקר

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

556790

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
18/08/2014תאריך אחרון להגשת השגות