דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 31/07/2014 דיווח ראשון: 21/07/2014

המשך התקשרות עם עו"ד שמואל שמעוני לצורך השלמת ביצוע מחקר בנושא חוק העונשין.התקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

משרד המשפטים ←

שירותי ניהול יעוץ ומנהל שירותי כוח אדם שירותי יעוץ משפטי שירותי יעוץ לניהול ניהול נכסים
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪1

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

556352

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(4)(ב)(1) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(4)(ב)(1) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות
31/12/2014תום תקופת ההתקשרות
21/07/2014תחילת תקופת התקשרות