דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 20/01/2016 דיווח ראשון: 30/07/2014

המשרד מעוניין להתקשר עם חב' "I.T.P NOVEX LTD.", לרכישת 2 מכונות לגילוי זיופים מדגם VSC40HD/FS. המערכות משמשותהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

מכונות משרדיות ואביזריהם
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪234,419

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

556306

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
31/12/2014תום תקופת ההתקשרות
30/07/2014תחילת תקופת התקשרות