דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 11/08/2014 דיווח ראשון: 01/10/2014

התקשרות עם מוסדות להשכלה גבוהה להנחיית מילגאים - לשנת הלימודים תשע"ה.התקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

מנהל המחקר החקלאי ←

אוניברסיטה העברית +3
שירותי הנדסה מיקצועים טכנולוגיית הייצור שירותי מחקר הנדסה וטכנולוגיה שירותי מיחשוב
עד כה שולמו 52% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪3,645,000

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

556133

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 5(א)(2) + 5(ג)(2) - יחסי אמון מיוחדים - בדיקת מספר הצעו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 5(א)(2) + 5(ג)(2) - יחסי אמון מיוחדים - בדיקת מספר הצעו
ספק/יםהיקף ההתקשרותסה״כ ביצוע
אוניברסיטה העברית 2,200,000₪800,440₪ (43% ב-2 התקשרויות)
אוניברסיטת תל-אביב אגודה 595,000₪539,218₪ (29% ב-4 התקשרויות)
אוניברסיטת בר אילן (ע"ר) 800,000₪506,220₪ (27% ב-2 התקשרויות)
הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל 50,000₪48,451₪ (3% בהתקשרות בודדת)
סך הכל3,645,000₪1,894,328₪100%

הזוכים במכרז

אוניברסיטה העברית עד כה שולם:800,440₪ (43% ב-2 התקשרויות) מתוך סכום המכרז:2,200,000₪
אוניברסיטת תל-אביב אגודה עד כה שולם:539,218₪ (29% ב-4 התקשרויות) מתוך סכום המכרז:595,000₪
אוניברסיטת בר אילן (ע"ר) עד כה שולם:506,220₪ (27% ב-2 התקשרויות) מתוך סכום המכרז:800,000₪
31/12/2017תשלום של ₪1,894,328, 52% מהסכום
30/09/2017תשלום של ₪1,894,328, 52% מהסכום
30/06/2017תשלום של ₪1,894,328, 52% מהסכום
31/03/2017תשלום של ₪1,894,328, 52% מהסכום
31/12/2016תשלום של ₪1,122,606, 31% מהסכום
30/09/2016תשלום של ₪1,122,606, 31% מהסכום
30/06/2016תשלום של ₪1,122,606, 31% מהסכום
31/03/2016תשלום של ₪1,127,606, 31% מהסכום
31/12/2015תשלום של ₪1,122,606, 31% מהסכום
30/09/2015תום תקופת ההתקשרות
01/10/2014תחילת תקופת התקשרות