דלג לתוכן עיקרי
טרם התקבלה החלטת ועדה עדכון אחרון: 21/07/2014

ייעוץ למודלים הידרולוגיםפרסום כוונה להתקשרות

רשות המים ←

שירותי תקשורת שירותים למגזר הצבורי שירותים צבוריים (חשמל גז מים)

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

555992

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
10/08/2014תאריך אחרון להגשת השגות