דלג לתוכן עיקרי
טרם התקבלה החלטת ועדה עדכון אחרון: 21/07/2014

רכישת תרכיב רבורל לכלבת מחברת "בית ארז"פרסום כוונה להתקשרות

משרד החקלאות ופיתוח הכפר ←

בית ארז חוות מילטין בע״מ

תרכובות ותערובות תוספים שעוות ושמנים פיגמנטים ממיסים (חומרים) כימיקלים יסודות וגזים

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

555762

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
26/07/2014תאריך אחרון להגשת השגות