דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 25/06/2014 דיווח ראשון: 01/09/2014

בקשה להארכת חוזה שמירה בכפר הנוער עין כרם מתאריך 01/09/14 עד ליום 31/08/15 בהיקף של 375000 כולל מ.ע.מהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

שירותי שמירה ואבטחה
עד כה שולמו 101% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪223.67

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

555227

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(30) - מיזם משותף

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(30) - מיזם משותף
ספק/יםהיקף ההתקשרותסה״כ ביצוע
גלש״ן שווקים, משאבי אנוש, שמירה ואבטחה בע״מ 375,224₪225.57₪

הזוכים במכרז

גלש״ן שווקים, משאבי אנוש, שמירה ואבטחה בע״מ עד כה שולם:225.57₪מתוך סכום המכרז:375,224₪
31/12/2015תשלום של ₪226, 101% מהסכום
31/08/2015תום תקופת ההתקשרות
01/09/2014תחילת תקופת התקשרות