דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 24/06/2014 דיווח ראשון: 01/04/2014

התקשרות לצורך רכש חומרים רדיואקטיביים להדמיה וטיפול CERETEC KIT I-131 DIAGNOSTIC- CAPSULES I-131 THERAPEUTIהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

המרכז הרפואי וולפסון ←

אלדן ציוד אלקטרוני בע״מ

תרופות שירותי אבחון הדמיה ורפואה גרעינית
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪49,003

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

555180

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
31/12/2014תום תקופת ההתקשרות
01/04/2014תחילת תקופת התקשרות